Gas bình 45kg rút lỏng
Gas bình 45kg rút lỏng nếu không có van đầu bình gas và van đấu nối bình gas tuân thủ tiêu chuẩn tự động đóng ngắt, thì người sử dụng rất dễ bị phỏng lạnh trong quá trình thao tác. Trong trường hợp gas lỏng bị rò rỉ ra ngoài, lượng gas lỏng sẽ dãn nở thể tích gấp 250 lần khi hóa từ lỏng thành hơi, rất dễ dẫn đến cháy nổ.
 

Cho nên, gas bình 45kg rút lỏng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Van đầu bình gas phải tuân thủ tiêu chuẩn ACME (tự động đóng ngắt)
  • Van dây đấu nối bình gas phải tuân thủ tiêu chuẩn ACME (tự động đóng ngắt)
  • Có van đóng ngắt lưu lượng tự động
  • Van một chiều đấu nối vào bình gas trên hệ thống rút lỏng