BÌNH GAS 45KG RÚT LỎNG


Bình gas được thiết kế chuyên
dung đưa gas lõng thông qua máy
 hóa hơi. Các valve bình gas được
 thiết kế tự động đóng ngắt khi đấu
 nối thay gas, tự động đóng ngắt
 khi bị sự cố  như dây gas bị nứt,
 vỡ  nhằm ngăn ngừa nguy
cơ phỏng lạnh (da, mắt) đối với
 người sử dụng trực tiếp. 
 

Sản phẩm khác

  • BÌNH GAS 45KG   (12/06/2013 17:10)
  • BÌNH GAS DÂN DỤNG 12KG   (17/06/2013 13:22)
  • BÌNH GAS XE NÂNG (FLTS)   (17/06/2013 12:00)
  • GAS BỒN   (19/11/2014 15:10)