BÌNH GAS DÂN DỤNG 12KGỨng dụng chủ yếu cho các hộ dân với 
valve điều áp (Shell Compact)  đáp ứng các lợi ích mang lại cho khách hang:
- Valve điều áp có chức  năng tự đóng khi ngưng sử dụng gas. 
- Gas không tạp chất Olefin/DME, (chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, DME gây ăn mòn phụ kiện gas dẫn đến rò rỉ)

Khách hàng tại:
Quận 01 và Môt phần Quận 03 giáp ranh Quận 01, Tp.HCM vui lòng liên hệ:
Xuân Thảo Gas: 08.38356938/39250908
Hoặc email: xuanthaogas@nhienlieuxanh.com 

Một phần Q.3 giáp ranh Quận 10 và Quận 10, vui lòng liên hệ
Lộc Xanh Gas (Chuẩn bị khai trương): 08.38356938/39250908
Hoặc email: locxanhgas@nhienlieuxanh.com  

Sản phẩm khác

  • GAS BÌNH CÔNG NGHIỆP - HOÁ HƠI TỰ NHIÊN (45KG và 12KG)   (12/06/2013 17:10)
  • BÌNH GAS CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG RÚT LỎNG (45KG)   (17/07/2013 15:54)
  • BÌNH GAS XE NÂNG (FLTS) - 12KG   (17/06/2013 12:00)
  • GAS BỒN   (19/11/2014 15:10)