BÌNH GAS XE NÂNG (FLTS)


Được thiết kế chuyên dụng cho xe nâng chạy
bằng gas với các đặc tính an toàn vượt trội: Tự
động đóng ngắt khi thay gas, sử dụng hết 100%
gas trong bình!
 


Sản phẩm khác

  • BÌNH GAS 45KG   (12/06/2013 17:10)
  • BÌNH GAS 45KG RÚT LỎNG   (17/07/2013 15:54)
  • BÌNH GAS DÂN DỤNG 12KG   (17/06/2013 13:22)
  • GAS BỒN   (19/11/2014 15:10)