BỘ ĐÓNG NGẮT TỰ ĐỘNG KHI QUÁ ÁP


Áp suất đầu vào tối đa: 20 bar (290 psig) đối với tất cả các chủng loại cao áp và thấp áp có lực đẩy theo hướng từ ngoài vào.

Áp suất đầu vào tối đa: 02 Bar (29 PSIG) đối với tất cả các chủng loại thấp áp theo hướng lực đẩy từ bên trong.
Áp suất đầu vào tối đa: 20 bar (290 psig) đối với tất cả các chủng loại cao áp và thấp áp có lực đẩy theo hướng từ ngoài vào.

Áp suất đầu vào tối đa: 02 Bar (29 PSIG) đối với tất cả các chủng loại thấp áp theo hướng lực đẩy từ bên trong.

Sản phẩm khác

  • HỆ THỐNG MÁY HÓA HƠI (LPG)   (19/11/2014 15:14)
  • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG GAS LỎNG   (19/11/2014 14:28)
  • THIẾT BỊ CẢNH BÁO RÒ RỈ GAS PHỔ THÔNG   (27/06/2013 16:18)
  • ĐỒNG HỒ GAS RF1   (16/08/2016 12:03)
  • ĐỒNG HỒ GAS   (16/08/2016 11:50)