ĐỒNG HỒ GAS


Loại khí: Khí tự nhiên, LPG và tất cả các loại khí không ăn mòn
Thể tích: 1.2 dm³
Phạm vi nhiệt độ: Hoạt động -25°C to +55°C
                          Bảo quản -30°C to +70°C
Vận hành tối đa: Thép 0.5 bar (0.1 bar, phiên bản HTL)
Áp suất: Nhôm 1.5 bar
Phạm vi đo:        G2.5 Qmin 0.025 m³/h - Qmax 4 m³/h
                         G4 Qmin 0.04 m2/h - Qmax 6 m2/h
Vật liệu chế tạo thân: Tấm thép, hợp kim nhôm
Độ chính xác: Class 1.5
Phê duyệt: MID (04/22/EC) module H1
Chuẩn bảo vệ: IP54 (IP67 khi có yêu cầu)
Kết nối: Đơn hoặc 2 đường ống kết nối
Màu sắc: Màu xám trắng RAL9002

Loại khí: Khí tự nhiên, LPG và tất cả các loại khí không ăn mòn
Thể tích: 1.2 dm³
Phạm vi nhiệt độ: Hoạt động -25°C to +55°C
                          Bảo quản -30°C to +70°C
Vận hành tối đa: Thép 0.5 bar (0.1 bar, phiên bản HTL)
Áp suất: Nhôm 1.5 bar
Phạm vi đo:        G2.5 Qmin 0.025 m³/h - Qmax 4 m³/h
                         G4 Qmin 0.04 m2/h - Qmax 6 m2/h
Vật liệu chế tạo thân: Tấm thép, hợp kim nhôm
Độ chính xác: Class 1.5
Phê duyệt: MID (04/22/EC) module H1
Chuẩn bảo vệ: IP54 (IP67 khi có yêu cầu)
Kết nối: Đơn hoặc 2 đường ống kết nối
Màu sắc: Màu xám trắng RAL9002

Sản phẩm khác

  • HỆ THỐNG MÁY HÓA HƠI (LPG)   (19/11/2014 15:14)
  • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG GAS LỎNG   (19/11/2014 14:28)
  • THIẾT BỊ CẢNH BÁO RÒ RỈ GAS PHỔ THÔNG   (27/06/2013 16:18)
  • DÂY ĐUÔI HEO (DÂY ĐẤU NỐI VÀO BÌNH GAS)   (27/06/2013 15:25)
  • BỘ ĐÓNG NGẮT TỰ ĐỘNG KHI QUÁ ÁP   (16/08/2016 13:42)
  • ĐỒNG HỒ GAS RF1   (16/08/2016 12:03)
  • DÂY MỀM CAO ÁP   (27/06/2013 15:48)