GAS BỒN 

  Ứng dụng:
- Cho các Nhà máy, Khu phức hợp … có lượng gas tiêu thụ hàng tháng trên 30T hoặc sử dụng bồn gas ngầm:
- Do khối lượng gas lớn nên lưu ý đặc biệt về các vấn đê An toàn: Vị trí đậu xe, Hướng đặt chỏm bồn, vị trí đặt bồn, khoảng cách từ họng nạp đến nguồn gây cháy và các tiêu chuân An toàn PCCC khác.

Sản phẩm khác

  • GAS BÌNH CÔNG NGHIỆP - HOÁ HƠI TỰ NHIÊN (45KG và 12KG)   (12/06/2013 17:10)
  • BÌNH GAS CÔNG NGHIỆP - ỨNG DỤNG RÚT LỎNG (45KG)   (17/07/2013 15:54)
  • BÌNH GAS DÂN DỤNG 12KG   (17/06/2013 13:22)
  • BÌNH GAS XE NÂNG (FLTS) - 12KG   (17/06/2013 12:00)