GAS BỒN


Ứng dụng chủ yếu cho các nhà máy, công ty … lượng gas tiêu thụ hàng tháng trên 30T hoặc sử dụng bồn gas ngầm.

 

Sản phẩm khác

  • BÌNH GAS 45KG   (12/06/2013 17:10)
  • BÌNH GAS 45KG RÚT LỎNG   (17/07/2013 15:54)
  • BÌNH GAS DÂN DỤNG 12KG   (17/06/2013 13:22)
  • BÌNH GAS XE NÂNG (FLTS)   (17/06/2013 12:00)