• Huấn luyện an toàn gas (LPG)

  Được Nhiên Liệu Xanh thường xuyên tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. Nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác PCCC, kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố...

  Chi tiết

 • Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp/trung tâm

  Ngoài việc phối hợp với Bộ phận kỹ thuật, M&E ... của Chủ đầu tư nhẳm cơ bản cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, cơ cấu bố trí hệ thống kỹ thuật và tiến độ của dự án, Nhiên Liệu Xanh còn tham gia vào việc tư vấn giải pháp liên quan.

  Chi tiết

 • Tư vấn thiết kế hệ thống gas (LPG)

  Nhiên Liệu Xanh, trong quá trình tư vấn, thiết kế hệ thống gas luôn cam kết về tính hiệu quả cho Chủ đầu tư cũng như cam kết một trong các tiêu chí tuân thủ an toàn cốt lõi của ngành gas:


  Chi tiết