• Huấn luyện an toàn gas (LPG)

  Nhiên Liệu Xanh định kỳ tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. 

  Chi tiết

 • Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp/trung tâm

  Chi tiết

 • Tư vấn thiết kế hệ thống gas (LPG)

  Nhiên Liệu Xanh, trong quá trình tư vấn, thiết kế hệ thống gas luôn cam kết về tính hiệu quả cho Chủ đầu tư cũng như cam kết một trong các tiêu chí tuân thủ an toàn cốt lõi của ngành gas:


  Chi tiết