• Huấn luyện an toàn gas (LPG)

  Nhiên Liệu Xanh định kỳ tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. 

  Chi tiết

 • Lắp đặt hệ thống gas (LPG) công nghiệp/trung tâm

  Hệ thống gas (LPG) trung tâm gồm 02 loại Hệ thống phổ biến:

  1. Hệ thống gas hơi (hoá hơi tự nhiên) bình hoặc bồn;
  2. Hệ thống gas hoá hơi cưởng bức thông qua cơ chế rút lỏng và Máy hoá hơi khi công suất tiêu thụ lớn hơn công suất hoá hơi tư nhiên (do giới hạn số lượng bình gas/kho theo các quy định của PCCC).

  Chi tiết

 • Tư vấn thiết kế hệ thống gas (LPG)

  Nhiên Liệu Xanh, trong quá trình tư vấn, thiết kế hệ thống gas luôn cam kết về tính hiệu quả cho Chủ đầu tư cũng như cam kết một trong các tiêu chí tuân thủ an toàn cốt lõi của ngành gas:


  Chi tiết