Nhiên Liệu Xanh thường xuyên tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. Nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác PCCC, kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố..., góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại đáng tiếc ảnh hưởng đến người sử dụng gas và  an toàn cộng đồng.

1. Giới thiệu về Năng lực, Sản phẩm, Dịch vụ và các Giá trị cốt lõi của Nhiên liệu Xanh cam kết với Đối tác và Khách hàng.

2. Kiến thức tổng quát về gas(LPG).

3. An toàn trong sử dụng gas(LPG).

4. Các lỗi thường mắc phải trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống gas (LPG).
5. Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp các sự cố về gas (LPG).

Chi tiết về Chương trình Huấn luyện Tuân thủ An toàn gas, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU XANH
13B Ấp 1, Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai
Phone: 0274 626 3212 - Fax: 0274 626 3213
Email: info@nhienlieuxanh.com