• Huấn luyện an toàn gas (LPG)

    Được Nhiên Liệu Xanh thường xuyên tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. Nhằm mục đích nâng cao ý thức về công tác PCCC, kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố...

    Chi tiết