Tầm nhìn:

Nhiên Liệu Xanh duy trì là Đối tác vượt trội và dẫn đầuvề Tuân thủ An toàn An toàn trong lĩnh vực Thiết kế, Thi công, Vận hành và cung cấp LPG tại Việt Nam.

 

Sứ mệnh:

 Theo đuổi giá trị cốt lõi "TiênPhong Tuân Thủ, Làm Chủ An Toàn!“ trong ngành LPG.

 

Mục tiêu: 

Luôn cam kết "An toàn trong mọi giảipháp" đối với các dịch vụ, sản phẩm mà Đội ngũ Nhiên Liệu Xanh phục vụ cho các Đối tác/Khách hàng.