VALVE ĐÓNG NGẮT QUÁ ÁP


Trong trường hợp Valve điều áp tổng (Cấp I hoặc II) tại trạm gas bị lỗi dẫn đến việc tăng áp suất cao hơn áp suất mặc định (500 mbar - 1.400mbar) dẫn vào Toà nhà hoặc thiết bị sử dụng gas đầu cuối thì VALVE NGẮT QUÁ ÁP sẽ kích hoạt cơ chế đóng nguồn cấp gas hoàn toàn. Nguồn cấp gas sẽ được cấp lại sau khi Valve điều áp tổng (Cấp I hoặc II) được kiểm tra đảm bảo áp suất đầu ra tương thích với áp suất mặc định. 
A. Loại cao áp:
'-Type: in line OPSS with OPSS sense line
-Body: S.G. Iron BS EN 1563:1997 Gr 400-15
-Valve seat: Brass BS2874
-Threads conection: NPT 1"
-max inlet pressure: 20bar
-max outlet pressure: 0.5-4bar

Sản phẩm khác

  • HỆ THỐNG MÁY HÓA HƠI (LPG)   (19/11/2014 15:14)
  • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG GAS LỎNG   (19/11/2014 14:28)
  • VAN ĐIỆN TỪ CHỐNG CHÁY NỔ   (31/03/2020 11:59)
  • VAN ĐIỀU ÁP CẤP I   (31/03/2020 12:41)
  • ĐẦU DÒ BÁO RÒ RỈ GAS   (27/06/2013 16:18)
  • ĐỒNG HỒ GAS TUABIN   (31/03/2020 12:17)
  • ĐỒNG HỒ GAS   (31/03/2020 12:23)
  • DÂY ĐUÔI HEO (KẾT NỐI VÀO BÌNH GAS)   (31/03/2020 12:29)
  • DÂY MỀM CAO ÁP   (27/06/2013 15:48)