Nếu được sử dụng đúng cách thì gas hóa lỏng (LPG) là một sản phẩm an toàn. Tuy nhiên, gas lại dễ gây cháy nổ nên chúng ta cần phải nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn và giảm thiểu tối đa các rủi ro cho khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung.

Tại Nhiên Liệu Xanh, chúng tôi ý thức việc TUÂN THỦ AN TOÀN GAS luôn là thách thức hàng đầu. Chúng tôi đã được huấn luyện và kế thừa các giá trị an toàn của Shell Gas (LPG). Ngoài việc cung cấp gas, Nhiên Liệu Xanh còn cam kết hỗ trợ khách hàng hiểu rõ các tiêu chuẩn và quy định của ngành gas, định kỳ thực hiện các Khóa Huấn Luyện An Toàn trong quá trình vận hành gas, cung cấp các kiến thức an toàn cần thiết của ngành gas... cho khách hàng

Chủ động TUÂN THỦ AN TOÀN GAS là giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn theo đuổi. Và chúng tôi mong muốn khách hàng của mình cùng chúng tôi chia sẽ các giá trị cốt lõi này. Vì thế Nhiên Liệu Xanh khuyến khích bất cứ ai sử dụng các sản phẩm gas sẽ xem kỹ mục AN TOÀN & KỸ THUẬT này nhằm có những biện pháp cần thiết bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.