Nhiên Liệu Xanh tổ chức định kỳ hàng năm các buổi Đào tạo, Huấn luyện an toàn sử dụng gas cho nhân viên vận hành, nhân viên bếp và các bộ phận liên quan. Góp phần nâng cao nhận thức về đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho nhân viên Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. Đảm bảo công tác PCCC, kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố và hạn chế thấp nhất các thiệt hại đáng tiếc ảnh hưởng đến người sử dụng gas và an toàn cộng đồng.
1. Giới thiệu về Năng lực, Sản phẩm, Dịch vụ và các Giá trị cốt lõi của Nhiên liệu Xanh cam kết với Đối tác và Khách hàng.
2. Gas hóa lỏng (LPG) - Tính chất - Ảnh hưởng của LPG đối với sức khỏe con người.
3. Tổ chức kho Gas, gian hàng.
4. Tìm hiểu về Hệ thống gas rút lỏng và Hướng dẫn vận hành.
5. Nhận diện các rũi ro liên quan đến vận hành gas.
6. Biện pháp phòng ngừa và Ứng phó khẩn cấp.

Các chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, huấn luyện an toàn gas sẽ hỗ trợ trang bị kiến thức cũng như giải đáp tất cả các thắc mắc của nhân viên trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống gas công nghiệp/ trung tâm. Nâng cáo giá trị An toàn sử dụng gas.

Chi tiết về Chương trình Huấn luyện Tuân thủ An toàn gas, vui lòng liên hệ:
VPĐD CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU XANH
37 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 3925 6553 / (+84 274) 6263 212 - Fax: (+84 274) 6263 213
Email: info@nhienlieuxanh.com