Phòng chống cháy nổ

Hành động trong trường hợp khẩn cấp
 - Nhấn nút báo động và gọi điện báo PCCC: 114
- Sơ tán mọi người, trừ những người đã được huấn luyện, kinh nghiệm cần ở lại để xử lý tình huống khẩn cấp, từ những khu vực nguy hiểm (đặc biệt là khu vực nhiều khói).
- Luôn luôn tiếp cận nguồn lửa hoặc khu vực rò rỉ theo hướng gió và CHỈ KHI cảm thấy an toàn để đảm nhiệm nhiệm vụ.
 
Trong trường hợp rò rỉ nhưng chưa phát cháy
- Cách ly những bình gas bị rò rỉ và nếu có thể thì khống chế sự rò rỉ.
- Nếu không thể khống chế được sự rò rỉ thì di chuyển bình gas đến khu vực cách ly, chẳng hạn như khu vực không có người, tòa nhà và các nguồn gây cháy. Vị trí bị rò rỉ nên được giữ ở vị trí cao nhất. 
 
Trong trường hợp rò rỉ và phát cháy
 - Một đám lửa nhỏ từ bình gas có thể được dập tắt bằng cách trùm vải ướt hoặc bình bột khô, chỉ thực hiện điều này trong trường hợp có thể khống chế sự rò rỉ.
- Dùng nước làm lạnh những bình gas không thể di chuyển đi nơi khác ở gần khu vực cháy.
- Luôn luôn tiếp cận đám cháy hoặc nơi bị rò rỉ từ hướng không có gió với đầy đủ đồ bảo hộ.
Tốt nhất là khống chế đám cháy chứ không dập tắt nó trước khi đã khống chế được tất cả các nguồn gây cháy.

 

Số điện thoại liên hệ khẩn cấp: 0916 690 407