Tầm nhìn:
Nhiên Liệu Xanh duy trì là Đối tác vượt trội và dẫn đầu về Tuân thủ An toàn trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống gas (LPG) công nghiệp/trung tâm. Vận hành hệ thống gas trung tâm và cung cấp gas (LPG) tại Việt Nam.

Sứ mệnh:
Theo đuổi giá trị cốt lõi "Tiên Phong Tuân Thủ, Làm Chủ An Toàn!“ trong ngành gas (LPG).

Mục tiêu:
Luôn cam kết "An toàn trong mọi giải pháp" đối với các dịch vụ, sản phẩm mà Đội ngũ Nhiên Liệu Xanh phục vụ cho các Đối tác/Khách hàng.