Hệ thống gas (LPG) Công nghiệp/ Trung tâm cần phải đáp ứng tối thiểu 04 tiêu chí:

- Đáp ứng công suất tiêu thụ để tối ưu hoá việc sử dụng gas (LPG) một cách tiết kiệm nhất;
- Nhận diện và lên phương án loại bỏ các yếu tố rũi ro tiềm ẩn gây nguy hiểm khu vực chứa gas (LPG) - Khu vực nguy hiểm cấp độ I và II;
- Đường ống gas luôn quan sát được hoặc phải có giải pháp bổ sung loại bỏ việc tích tụ khí gas (LPG) rò rỉ nếu có:
- Thiết kế và Biện pháp thi công, lắp đặt chi tiết đảm bảo các tiêu chuẩn để được Thẩm duyệt và Nghiệm thu PCCC.

Ngoài ra vấn đề kỹ thuật và an toàn, Nhiên Liệu Xanh cam kết thực hiện các giá trị gia tăng khi Khách hàng/Đối tác hợp tác với Nhiên Liệu Xanh; 
- Đội ngũ Kỹ sư kinh doanh được đào tào chuyên sâu về ngành gas (LPG);
- Bám sát tổng thể Dự án để đề xuất các phương án MEP phù hợp với ý tưởng, kiến trúc và công năng của Dự án:
- Đảm bào việc tư vấn, thiết kế xây dựng kho gas, trục Riser và lắp dặt phù hợp với các QCVN, TCVN, Shell, NFPA .. để thuận tiện cho việc Thẩm duyệt và Nghiệm thu PCCC trước khi Hệ thống được phép đưa vào sử dụng;
- Biện pháp thi công đươc thực hiện theo từng công đoạn riêng biệt nhằm đảm bảo chất lượng Hệ thống gas sau khi đi vào hoạt động kéo dài suốt vòng đời Dự án; 
- Tuỳ vào quy mô Dự án, Nhiên Liệu Xanh sẽ hỗ trợ một phần chi phí đầu tư và thực hiện chế độ bảo trì toàn diện Hệ thống gas (LPG) trong suốt thời hạn Hợp đồng.