Thông tin chung

Các đặc tính của gas hóa lỏng (LPG)


  Là loại khí nguy hiểm vì dễ cháy.   
  Không màu, không mùi, không độc nên được pha phụ gia để có mùi đặc trưng nhằm phát hiện khi gas bị rò rỉ.
  Ngửi nhiều bị chóng mặt, ngất xỉu
 
  Nhiệt độ thường ở dạng khí, phải dùng áp suất cao để chuyển sang dạng lỏng. Có thể tồn trữ và vận chuyển  
  Dãn nở thể tích gấp 250 lần khi hóa từ lỏng thành hơi, cho nên không để rò rỉ gas lỏng và bình gas phải luôn đặt thẳng đứng.  
  Nặng hơn không khí và nhẹ hơn nước ở dạng lỏng, cho nên không để gần cống rãnh, hố ngách.
  - Dãn nở hơn nước gấp 15 lần khi tăng nhiệt độ, cho nên chỉ nạp gas 85%, không để bình gas gần nguồn nhiệt
  - Cháy khi trộn với hỗn hợp không khí từ 1.7% đến 9.3%, nên kho gas phải đặt ở vị trí thông thoáng
 

Các yếu tố dẫn đến cháy nổ

  - Khi các yếu tố nhiên liệu, oxy và nguồn lửa kết hợp với nhau thì sẽ dẫn đến cháy nổ.
  1. Nguyên liệu (dầu, gas ...) làm chất xúc tác
  2. Không khí cung cấp oxy
  3. Nguồn gây cháy (lửa, công tắc điện, điện thoại ...) bị kích hoạt
  - Thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì không xảy ra cháy nổ. Trong đó 02 yếu tố mà người sử dụng có thể ngăn ngừa, kiểm soát là NGUỒN GÂY CHÁY/LỬA VÀ 
NGUYÊN LIỆU/GAS.